skip to Main Content

Hotelski
program

Glavne karakteristike koje odlikuju naš pristup su aktuelan i privlačan dizajn, praktičnost, funkcionalnost postojanost, u savršenom skladu odnosa cene i kvaliteta. Ovakav sistem je produkt zaokruženih procesa projektovanja, izrade imontaže nameštaja, vrata i opreme. Takođe, u okviru ovog programa nudimo i kompletno opremanje hotela sa završnim građevinskim radovima, nakon čega klijent bez dodatnih angažovanja dobija potpuno završen i spreman objekat.

Za potrebe hotelskog programa, uviđajući glavne karakteristike
i potrebe ove kategorije, razvili smo specijalna zvučno-izolovana vrata, sa zvučnim atestom na 32,6 i 46 db.

Back To Top